IGRAJMO SE ANGLEŠČINO

V enoti Vančka Šarha, v skupini otrok starih 5-6 let, že 6 leto izvajamo projekt IGRAJMO SE ANGLEŠČINO. Učenje angleškega jezika skozi življenje, rutino in igro v vrtcu omogoča razvijanje slušnega razumevanja in odzivanja otrok v različnih situacijah. Otroci...

več...

VARNO S SONCEM

Projekt je namenjen otrokom vseh starostnih skupin.     CILJI: - Seznanjanje z varnim in zdravim načinom življenja. - Otroci spoznavajo, da na naše zdravje vpliva okolje in mi sami.

več...

ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Projekt poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti in Inštitutom za etiko. Trajal bo tri leta.          CILJI:...

več...

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

V vrtcih se trudimo, da bi otrokom privzgojili čut do narave, do bližnjega in širšega okolja ter do pravilnega ravnanja z odpadnimi materiali. Naše delovanje pa je poglobila vključitev v skupino ekošol oziroma ekovrtcev Slovenije. Delovanje v sklopu ekovrtcev...

več...

ZDRAVJE V VRTCU

  CILJI:        - Oblikovanje vrtčevskega okolja kot skupnosti,        - Delovanje v smeri zmanjšanega nastanka bolezni in poškodb. CILJNE SKUPINE IN NAMEN PROGRAMA:   ...

več...

PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA – PALČEK BRALČEK

  V našem vrtcu že vrsto let poteka predšolska bralna značka Palček Bralček. Glavni namen predšolske bralne značke je vzbuditi otrokom veselje do knjig in vzpodbuditi starše, da bi otrokom v predbralnem obdobju brali. Palček Bralček poteka od oktobra do maja....

več...